• Byar

 • Baggholma

  Historik

  Baggholma omtalas ffg 1522, 29 sept i Reval, då Hink (Henrik) Persson går i god för en kredit om 20 mark. Ortnamnet Baggholma är belagt 1537, det skrevs omväxlande Baggaholm, Baggeholm, Baggholm 1637 upprättades postvägen och därmed även gästgiveri för resande och 1650 var Pål Henriksson Södergårds gästgivare. Gästgiveriet i B. flyttades 1680 till Brändö by. Boskap och fiske var huvudnäring, köttet, fisken och osten såldes i Stockholm och andra städer. Det existerade inget självhushåll, försörjningen byggde på handel. 1773 15 nov. Sjöolycka, 8 liv, däribland lötnant Gustav Adolf Taube på väg hem till Hermansaari. Storbåten var lastad med 2 vagnar. Vid Falkklobb kantrade båten på ett grund; Gravstensgrundet. 1808-1809 brändes de flesta byarna av svenska trupper för att stoppa ryskt anfall över Åland mot Stockholm. Håkan Skogsjö, Familjer och gårdar i Brändö, s 90- 1918 i mars gick den ryska armén på isen på sitt återtåg genom Baggholma, bevittnat av Martin Söderlund, då 4 år.

  Befolkning

  Under 1920 fanns det 68 fast boende. Baggholma har i dag ca 12 inv, varav 6 i Baggholma by.

  Framstående bybor

  A.Viktor, Strandfält,, 1887-1963, född i Baggholma, Folkskollär, 1910-38, 1938-54 Ålands landtråd, nr 2 i ordn.
  Baggholmas författare;
  Robert Nordling (1936-1996)
  Björn Carneholm (född 1939.)
  ur Dagen med mig: (BC) ….. Så trampade han vidare förbi en postlåda och en liten väg där den där minnesstenen stod. Bakom kröken kom han fram till infarten till Baggholma by.

  Kommunikationer

  S/S Wellamo var den ångbåt som sommartid angjorde åtta bryggor i Brändö socken, bland dem var Bodholms ångbåtsbrygga. Under vintertid och menföre var det S/S Aranda som var förbindelse från Torsholma/Lappo väster och österut. Fram till 1995 fanns en kommunal ångbåtsbrygga vid Bodholm, som sedan övertogs av Baggholma kulturförening.

  Posten utdelas må-fre efter ca 16:20 Postvägen Stockholm-Åbo gick vintertid genom Baggholma 1637 till 1918. En minnessten restes 1995 till minne av postvägen av Baggholma kulturförening.

  Telefon-förbindelser med yttervärlden blev färdig 1938. El-nätet blev färdigt i Brändö 1959.

  1981 blev väg och broar färdiga för genomfart Brändöby-Torsholma.

  Nya bostäder

  13 st har uppförts de senaste tio åren varav 11 på Ramsholm. Flere på kommande.

  Internet

  2010 blev Baggholma inkopplad med fiberkabel i likhet med andra byar i Brändö.

  Fisket

  Fisket i Baggholma är väl känt. President Urho Kekkonen var här i början av 1980-talet och fiskade med Väinö Lindholm som fiskeguide.

  Jakt

  Baggholmbor jagar ihop med Fiskö- Korsö- och Björkö jaktlag. Varje år fälls ca 10-20 djur, mest älg.

  Fauna

  Älg, vitsvanshjort, rådjur, mårdhund, räv, hare, grävling och mink, hermelin. Baggholma har ett rikt fågelliv
  Bland de större fåglarna finns trana, havsörn, uv, orre, sångsvan, spillkråka. Därtill fiskgjuse, kornknarr, tornfalk och sparvhök m fl.

  Ristning

  Vid Norrgårds finns en hällristning från mitten av 1800-talet. Bl a ett sigill liknande den dåtida svenske kungens ”bomärke”.

  Exempel på träd och buskar som finns på Baggholma Västergård

  Al, (klibbal),
  Alm,
  Ask,
  Asp
  Björk; vårtbjörk, glasbjörk Björnbär
  Ek, från ollon i Aspudden, Sthlm
  En; kryp-en , stapel-en
  Finnoxel
  Fläder, planterad
  Fågelbär
  Gran, sibirisk gran,
  och silvergran, från Godby arboretum
  Getapel,
  Hagtorn
  Hassel
  Hägg
  Körsbär
  Lind planterad
  Lönn
  Måbär
  Olvon
  Pil, från Mariehamn
  Plommon, blå, och Victoria.
  Rosor, vildros och gamla sorters rosor.
  Rönn
  Syren, blå
  Tall
  Tuja, planterad.
  Valnöt, från planta, köpt i Åbo.
  Vinbär, svarta
  Äppel, fr Borås och från kärnor, bl a Åkerö