• Byar

 • Brändö

  Kordinater: N 60° 25’ E 21° 5’
  Fastbosatta år 2011: 108 st, ca 45 hushåll
  Trafikförbindelser: 14 km till färjfästet i Åva därifrån färjan går vidare till Osnäs i Gustavs. 10 km till Torsholma därifrån färjan går till Vårdö.
  Näringar: Turism, Handel

  icons

  Då & Nu

  Brändöby omnämns i skrift första gången år 1515. Kommunen har fått sitt namn efter byn. Kyrkan har funnits i byn åtminstone sedan 1540 talet. Senare flyttade också prästgården och gästgiveriet till byn. Likaså fanns postgården i Brändö by. Brändö kommuns första affär fanns i Brändöby. Byn har sex hemman. Brändöborna livnärde sig som fiskebönder. Under 60-,70- och 80-talet var växthusnäringen viktig i byn.

  Under 60-80-talen förfärdigades vägförbindelserna till Åva – Fiskö och till Torsholma. Dessa vägar har haft stor betydelse för kommunikationerna inom kommunen.

  Skolan i Brändöby byggdes 1911 . Idag finns den enda av kommunens skolor, inklusive högstadium i byn. Nu är servicenäringen den viktigaste näringen i byn. Många arbetar inom den kommunala sektorn eller inom fiskodlingsnäringen.

  För besökaren

  Kommunens allmänna simstand finns på Korsklobbsrevet där Folkhälsan håller simskola om somrarna. Biblioteket finns i skolhuset och där finns internetuppkoppling för besökarna.

  Öppnigshållningstider: se länk

  Årligen anordnas i biblioteket seminariet ”En vind från havet”.

  Biblioteks/kulturnämnden står som värd för Forneldarnas natt sista lördagen i augusti.

  Kyrkan är byggd 1893. Den är en korskyrka byggd i trä. Strax norr om kyrkan finns Norrstand dit kyrkbesökarna kunnat lämna sina båtar sedan urminnes tider. Vid skolan finns en motionsbana som är ca 1400 m lång och naturskönt belägen. Brändöhallen kan hyras för olika motionsverksamheter men också för konferenser. Storlek 28x16 m. I hallen finns också Folkhälsans gym. I Sommarhuset ställer konstnären Anita Hällström-Sandberg ut egen och andras konst sommartid.

  Service

  Butik, bensin, post, medicinskåp, Försäkringsförening beläget i Finvik i anslutning till Brändö Andelshandel.
  Brändö andelshandel
  Trixis shop
  Ålandsbanken, Andelsbanken Åland
  Ålands Hälso och Sjukvårds rådgivning 018-56115 08:00 – 24:00. Däremellan kontaktas akuten i sjukhuset i Mariehamn.

  Matservering: Trixies shop/kafe Kaffestugan i Brändö stugby

  Stuguthyrning Brändö stugby 018-56221 Brändö småstugor 018-56254

  Brändö Hembygdsförening r.f samlar medlemmar från bl.a. Brändöby och har lokalen Hembygdsgården, där det ibland hålls programfester och som man kan hyra.