• Byar

 • Fiskö

  Stenåker på Hullberga, Fiskö. Denna åker som ligger ca 25 m över havsnivån var strand före istiden.

  Då & Nu

  "Fiskö är ön kring vilken det fanns rikligt med fisk " skriver Dan Nordman om Fiskö i sin bok "En boning vid havet - Brändös historia till 1945". "Några andra skäl för att bosätta sig på ön fanns knappast". I dessa tider upplevde Fiskö sin storhetstid med ca 130 invånare.

  Brändö skapades geologiskt via två stora händelser. För 2000 miljoner sedan sprack en bubbla och Ängskärsfjärden i norr med ca 10 km diameter föddes. Långt senare under istiden för ca 10000 år sedan hyvlades och slätades gamla bergmassiv ut och det Brändö vi har idag föddes. Elva naturfenomen från dessa tider finns utmärkta i naturen. Se Brändöpamfletten: " Berggrunden och Istiden " Carl Ehlers och Synnöver Hollsten, 2000. Mycket intressant även för lekmän.

  För besökaren

  Man hittar Fiskö på två sätt. Om man kommer österifrån kör man iland från Viggen i Åva och börjar en 18 km en 180 grader lång runda klockvis runt Ängskärsfjärden: Åva - Björnholma - Korsö- Fiskö. Om man kommer västerifrån och tar iland i Torsholma har man en halvmaraton framför sig från söder till norr. Detta är vyn man möter. Fiskö är byn som ligger vid den röda grusvägen.

  Fiskö har i tiden omfattat flera mindre byar: Notholma, Porsskär, Hullberga, till och med Inderskär. Idag är endast Fiskö bebodd och Notholma hör till Fiskö gränsande mot Korsö. Det som kanske först slår en när man närmar sig Fiskö är den karga naturen och avsaknad av den lummighet Brändö annars bjuder på. De första husen dyker upp på Notholma, och efter dessa kommer Fiskö Slätberget. Man kan inte gå miste om slätberget där istidens hyvlande och utslätande sträcker sig på bägge sidorna av vägen. På Norholma fanns det ända till 1938 en lotsstation. Ännu i denna dag kan man finna stationens husgrund och blicka de öppna 270 graderrna norrut, västerut och söderut. Fiskös fem hemman och fiskelägen anlades kring Norrviken där det fanns skyddade hamnar för alla vindar. Fiskö turistbrygga finns idag där var andelshandelns filial låg på 1980-talet. Många båtturister hittar denna skyddade hamn vid faret från norra Skiftet västerut.

  Varje by har sin egen karaktär, skönhet. Detta år hörde jag en kommentar om Fiskö: "Vi tycker at Fiskö är Brändös vackraste by". Skönheten ligger i betraktarens ögon, heter det. Det som skiljer Fiskö från Brändös andra byar är att byn är 5 km lång och att den vuxit längs Fiskövägen och runt Norrviken. I norr i Skagen ligger vändplanen.

  Vid ändan av Norrviken där gruslandskapvägen sväger österut till höger och kommunasfalttvägen norrut tar man till höger och kommer till den gamla folkskolan, nuvarande Institutet för levande föda ( www.fisko.fi ). Institutet grundades 1982. Även om institutet kan verka året om är levande föda aktiviteten under högsommarveckorna.  Välkomna till Fiskö!