• Byar

 • Korsö

  Koordinater: +60° 24' 59.94", +20° 59' 4.98"
  Fast bosatta år 2013:
  Ca 15 personer, kanske något flere mantalsskrivna, fördelade på 8-9 hushåll.
  Trafikförbindelser:
  m/s 7 km till Brändö by, 17 km till Torsholma färjfäste, knappa 15 km till Åva färjfästet.
  Näringar:
  stuguthyrning (med båtar), växthusnäring (blommor), campingar.

  Då & Nu

  Redan 1430 omnämns det gamla byanamnet Koskenpe, det nuvarande Korsö, i en gammal urkund. Namnet har finskt ursprung och olika stavningar förekom fram till 1950, då namnet byttes till Korsö av olika praktiska orsaker. Korsö var ett bondesamhälle. Antalet bönder i byn var 3-6 till antalet under 1500-1600-talen. 1639 fick socknens kaplan, Johan Bång, sitt boställe i byn. Moderkyrkan låg i Kumlinge. År 1866 fick Brändö egen kyrkoherde och då förlades prästens hem till Brändö by. Under 1808-09-års krig brändes byn och invånarna evakuerades till fasta Åland, främst till Geta. Efter några månader kunde de återvända. Alla boningshus och de flesta uthus var förstörda. Saxat ur H. Skogsjös bok "Familjer och gårdar i Brändö":

  Ett historiskt minnesmärke, från 1770-talet, över en drunknad löjtnant Taube, finns på Gravstensgrundet bland Korsöholmarna. Han omkom med sju andra personer under en resa mellan Stockholm och sitt hem i Finland.

  Texten på stenen lyder:

  På denna sten Ristas namnet, minnet, Af den, som lefver altid I tacksamma mennisko-bröst. Dess hjerta styrde dygd, Dess vandel i redelighet och ära; Trogen, rättsint, beständig Mot konung, mot vänner, mot fädernesland. Lieutenanten Välborne Gustaf Adolph Taube, Son af Öfverste Taube på Hermansari. Ogift, dock förlovad, Skulle han resa Till sitt hemvist, Men uptogs på vägen Till Gud. Han drunknade mellan dessa klippor Med 7 andra personer Den 15 november 1773. Hans 27-åra lefnad Förtjente detta äreminne. Han var af alla Älskad, saknad, sörgd

  För besökaren

  I Korsö kan man upptäcka hela byn till fots. Bykärnan är liten, men man kan göra flera avstickare åt olika håll och komma ner till båtplatserna. Även stugbyn är på promenadavstånd. Där finns ett flertal stugor att hyra. Ingen servering eller försäljning finns i Korsö.Inte heller annan service finns i byn. Kommunens återvinningsstation och helikopterplatta finns i Korsö.
  Var vänlig se Brändö bys presentation av service.

  Service

  STUGUTHYRNING

  Clobbsands camping. Monika och Robert Sandström. Tel 56303.

  • bastu, el, kök och ute-WC.
  • två stockstugor med 8 resp. 4 bäddar.

  Fisketorpet
  Fisketorpet i Brändö Fisketorpet har stugor både på västra och östra stranden I Korsö. Fågelvik stugby med 10 stockstugor ligger naturskönt och lugnt på västra stranden. Där finns också en campingplats, strandbastu och grillplats. Stugorna är rymliga, har ett sovrum, en sovalkov och ett större rum med kokvrå.

  På östra sidan finns 3 nyare stugor.
  www.fisketorpet.fi

  ÖVRIGT

  Krister Englund & Co Ab:
  Odlar blommor på 6000 kvadratmeter, 3.4 jobbar heltid+ 6-7 säsonganställda.