• Byar

 • Torsholma

  Koordinater: N 60˚21ʹ34ʺ, E 21˚54ʹ
  Fast bosatta år 2012:
  90 personer i 35 hushåll.

  Då & Nu

  Torsholma blev sannolikt bebott på 1200- eller 1300-talet, men först på 1900-talet kunde man promenera på allt som nu är Torsholma landet utan att ro.

  I början av 1500-talet hade Torsholma livlig handel med Reval (nuvarande Tallinn) Man köpte bl.a. malt, hampa, råg, lin och salt. De betalade med t.ex. bockskinn, sälspäck och smör. Fisk såldes, men inte till Reval. Man hade alltså inte självhushållning på grund av att åkrarna var så karga, utan var beroende av handel.

  Torsholma bestod på 1700-talet av 12 hemman. Namnet antas antingen komma från den första bosättaren som då antagligen hette Torolf eller Torulf. Annars kom namnet från Tholvers holme. När vattnet stod högre stack det upp 12 olika holmar med varsin kulle, det blev senare Torsholma.

  Under 1500-talet fanns 6 bondgårdar på Torsholma som senare på 1700-talet delades till 12 gårdar.

  Här syns Nystu ladugård med handhuggna stenar. Där stenarna höggs, på Bergholmen kan man fortfarande se borrhålen i berget.

  Under kriget 1808-09 hörde Torsholma till en av de få byarna i den östra skärgården som undgick att brännas ner av de svenska trupperna.

  Bondeseglationen.

  Under 1935 och 1940 fanns 9 skutor i Torsholma som jämförelse kan nämnas att man under samma period hade sammanlagt 7 st skutor i resten av kommunen. En kvarleva finns kvar- Minicarriers som är en del av Godby Shipping idag. Läs mer:

  En boning i havet. Dan Nordman 2006
  Familjer och gårdar i Brändö. Håkan Skogsjö 1999

  För besökaren

  Simstrand

  Byalaget: Utsiktstorn med naturstig

  Service

  Butik, Einar Holmberg Ab Båttaxi  Stuguthyrning:
  AK-stugor, 0405912103
  Husells stugor, 04575300968
  Holmbergs stugor, 018-56174
  Törnroths stugor, 0400450001

  Byaverksamhet:
  Torsborg, Torsholma ungdomsförenings lokal kan hyras för fester.
  Torsholma samfälligheten

  Utsiktstorn med vandringsstig
  Torsholma ungdomsförening
  Torsholma marthaförening