brandologo2
brandologo2

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliets officiella anslagstavla (info om kansliets anslagstavla m.m. av KD John Wrede, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!). Klicka på resp. länkar för att ta del av bl.a. kallelser till kommunens möten m.m.

 

INFORMATION OM STÖD TILL ENSAMFÖRETAGARE MED ANLEDNING AV COVID-19 SITUATIONEN                          

Bidrag till ensamföretagare

Bidrag till ensamföretagare i Brändö

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd.

Du kan göra ansökan helt digitalt med hjälp av e-formuläret. Då identifierar du dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan även ansöka genom att skriva ut en pdf-blankett, fylla i och lämna in den undertecknad med bilagorna.

Ansökningarna kommer att handläggas vartefter de kommer in. Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

 

Om bidraget ytterligare m.m. följ länken:

https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare

Länken direkt till formuläret:

https://e-tjanster.ax/e-form/sv/19833c5dec

Villkoret för att få understöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Mer information om villkoren finns i e-formuläret och blanketten.

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet kan sökas av en företagare som ensam driver sitt företag på heltid, utan anställd arbetskraft.

Stödet omfattar alla företagsformer, det vill säga privata näringsidkare eller firmor, kommanditbolag och aktiebolag. Understöd kan också beviljas s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själv och arbetar företagarmässigt utan att ha ett eget företag. Företagare på frilansbasis kan också få stöd.

Med företagande på heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller att den sökande kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Om företagandet börjat för mindre än 6 månader sedan ska man bevisa att inkomstflödet skulle ha lett till fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.

För att ansöka om bidraget via staden måste ditt företag vara registrerat i Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Sottunga kommuner och verksamt i Finland. Är ditt företag registrerat i en annan kommun ska du ansöka om bidraget från den kommunen.

Finansiering kan inte beviljas företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

Om det är fråga om ett företag där det finns flera personer i företagarställning som arbetar i företaget, utan att vara anställd, kan företaget ansöka om likviditetsstöd från Ålands landskapsregering.

Hur mycket kan företaget få som stöd?

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på maximalt 2000 euro som beviljas för kostnader kopplade till företagsverksamheten. Som exempel kan nämnas kostnader för lokaler och utrustning samt bokförings- och kontorsutgifter. Lön som företagaren lyft för sig själv räknas inte in i kostnaderna, men stödet kan användas för alla andra kostnader.

Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3–31.8.2020.

Läsa vanliga frågor och svar kring stödet, publicerat på Arbets- och näringsministeriets hemsida.

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Tony Asumaa per e-post (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) eller telefon 0405183214

Stödet till ensamföretagare möjliggörs av Arbets- och näringsministeriet. Företagarna ansöker om stödet via den kommun där företaget är registrerat. Stödet utbetalas till de företag som uppfyller kriterierna endast under förutsättning att Arbets- och näringsministeriet överför medel till kommunerna.

Stödet kommer att kunna sökas t.o.m. 30.09.2020 d.v.s. ansökan an efter.

Ytterligare info om villkoren m.m. för att erhålla stödet via följande länkar d.v.s. Meddelande och information om stödet till ensamföretagare,,     Författningssamlingen om stödet (lagstiftningen)

John Wrede, KD, epost: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

 

 

Information angående coronavirus beredskap

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS och THL.

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

Med anledning av statsrådets beslut om att införa undantagsförhållanden fr.o.m. 18.3.2020  så ger kommunen ut följande samhällsinformation: 

 

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00 /korrigerat 27.3.2020 vad gäller bibliotek

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00

Aktuell samhällsinformation 18.3.2020 kl.16.00 

 

Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 2.4.2020 kl.13.00

Informationsbrev till kommunens anställda 17.3.2020 kl.13.00

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

Skolinfo 13.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

Socialnämnden beslöt 26.3.2020 att barn som under tiden 18.3.2020-13.4.2020 är frånvarande minst en vecka i följd och anmält om detta på förhand får avgiftsbefrielse för den tidsperioden som barnet är frånvarande

SMS till föräldrar och personal 12.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Informationsbrev till nyttjare av varuservicetransport om ändringar 13.5.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 9.4.20200

Information om matleveransservice från butikerna 18.3.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 17.3.2020

Information till anhöriga, besökare samt allmänheten 15.3.2020

Information till anhöriga och besökare 13.3.2020 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

21.4.2020
Enligt Ålands landskapsregerings beslut från 2.4.2020 skall de åländska biblioteken hållas stängda till 13.5.2020 p.g.a. coronasmitta. Under tiden får biblioteken inte lämna ut böcker.  Böcker får inte heller returneras i bokinkast.  Vi behov av inloggningsuppgifter för lån av e-böcker, kontakta bibliotekarien tfn 0400 526 777 eller e-post Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

 

 Aktuell information gällande coronaviruset från landskapet

16.2.2020

Utskick från Ålands landskapsregeringen

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK:

Arabiska -

Finska - Suomeksi

Lettiska - Latvijas

Rumänska - Românesk

Ryska - Russkiy

Ukrainska - Ukrainskyy

 

Protokoll och kallelser m.m.

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät