KONTAKT
BRÄNDÖ KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
AX-22940 ÅVA
TELEFON 018 56500
TELEFAX 018 56504
e-mailREDAKTION
ANONYM FEEDBACK
FORUM
PDF Drucken E-Mail

KONTAKTUPPGIFTER

Obs! kansliet i Åva har inga särskilda öppethållningstider. För att säkert få träffa någon av tjänstemännen så bör man kontakta resp. tjänsteman i förväg och komma överens om klockslag för möte.

I regel finns det dock alltid någon på plats mellan kl.9 och 16 vardagar (oftast tidigare och framförallt senare).


Turism: Sommartid d.v.s. 15.5 - 28.9 (20.6-11.8 öppet kl.13-17 och övriga tider måndag-fredag kl.14-16) kontakta Brändö Skärgårdsturism/Gula Huset i Brändö by tel. +358 40 631 78 78...eller e-post; Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


TELEFONBOK med de flesta invånarnas telefonnummer hittar du i webbversionen av Brändö info. Listan utkommer ca var tredje nummer i den tryckta versionen.

Hälso se Hälsovården

Sommarsemestrar 2014

Kansliet semestrar sommaren 2014

Sonja Bäcksbacka, bokförare, veckorna 27- 30, 32

John Wrede, KD , 26 – 31; ytterst akuta ärenden kontakta Kst.ordf. Margaret Lundberg tel. 0400 744 928

Susanne Öström, ekon.chef, 28-31

Centralkansliet stängt vecka 28 – 30 

De 4 veckor centralkansliet är stängt(varken SB, SÖ eller JW på plats)  kan  Kst.ordf. Margaret Lundberg kontaktas tel. 0400 744 928.

Övrig kanslipersonal:

Bo Qvarnström, kommuntekniker/byggnadsinspektör: veckorna 29-30 och 33-34

Niklas Feiring, socialchef: se nedan

Christian Dreyer, skoldirektör 19.6 – 8.8.2014, halva 25 – 32

CENTRAL FÖRVALTNINGEN

Kommunkansliet
AX-22940 Åva
fax.+358 (0)18 56504

Om kontakt behövs i akuta frågor så kan styrelsens ordförande Margaret Lundberg nås på +358 400 744 928 eller ( i andra hand) KD Wrede på+358 40 7463596.

john wrede

Kommundirektör John Wrede

+358 (0)18 56500
+358 (0)40 7463596

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.   obs! på plats i regel från kl.9.30 - 18.30, övriga tider nåbar på mobiltelefon. 

Ekonomichef Susanne Öström, +358 (0)18 56502

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , i regel ej anträffbar fredag. 

Bokförare: Sonja Bäcksbacka, tel.+358 (0)18 56502
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

 
Socialkansliet

Socialchef Niklas Feiring
 
Semesterstängt 23.6-13.7.2014 samt 28.7-10.8.2014
Under ovannämnda tidpunkter kan barnskyddsanmälningar under tjänstetid riktas till följande socialkanslier:
V.26 Kumlinge socialkansli tfn 622430
V.27 Kökar socialkansli 0404879400
V.28 Kökar socialkansli 0404879400
V.31 Föglö socialkansli tfn 50151
V.32 Kumlinge socialkansli tfn 622430
 
För övriga brådskande klientärenden kontakta socialnämndens ordförande Stina Sjöman tfn 0400933906
 
AX-22940 Åva
tel.+358 (0)18 56503
fax.+358 (0)18 56504 OBS Faxen i allmänna utrymmen, d.v.s. om du skickar konfidentiella handlingar så kolla att de tas emot!
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Barnomsorgen

Föreståndare Katarina Juthman
 
Daghemmet Milan
AX-22910 Torsholma
tel.+358 (0)18 56165
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
 
 
 
Äldreomsorgen
 
Föreståndare Mari Sjöman
 
Solkulla servicehus 
AX-22920 Brändö
tel.+358 (0)18 56225/56103
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

SKOLFÖRVALTNINGEN

cd

Skolkansliet

Skoldirektör Christian Dreyer

AX-22940 Åva
tel.+358 (0)405208737
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

 

skola

 

Brändö grundskola

Föreståndare Katarina Halme-Wiklund

AX-22920 Brändö
tel.+358 (0)18 56179
tel./fax.+358 (0)18 56109, 0401706109
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Byggnadskansliet
AX-22940 Åva

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Bo Qvarnström; avfallshantering, kommunalvägar (ej landskapets), byggnadsinspektion, fastigheter m.m.
tel.+358 (0)18 56501/(0)400 590501,
fax.+358 (0)18 56504

e-post: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Fastighetsskötare Klas-Göran Englund (stationerad på Brändö skola)
tel.+358 (0)400 799501

 

 

BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Brändö huvudbibliotek
AX-22920 Brändö

Öppethållningstider; mån 13-15 och 18.30-20.30, tisdag 09-13,
tors 09-13, 18.30-20.30

Bibliotekarie Åsa Lundberg
tel./fax.+358 (0)18 56216, 0400 526777
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Lappo filialbibliotek (bibliotekarie Åsa Lundberg)
AX-22840 Lappo
Öppethållningstider: Se bibliotekets hemsida                         tel.+358 (0)18 56611
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

RÄDDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

Räddningsförvaltningen/ Kommunkansliet
AX-22940 Åva

Brandchef Thomas Mattson (stationerad i Mariehamn)
tel.+358 (0)18 531480, (0)457 3135481
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN, kontakta skoldirektör Dreyerl (obs ! Brändö Hallen kontakta Wrede)
NÄRINGSFÖRVALTNINGEN, kontakta kommundirektör Wrede

Lantbrukssekreterare

Agneta Sviberg (stationerad i Jomala, tjänsten köps av Jomala kommun) tel.018-329 140, fax.018-329 115 e-post

 

BRAND, SJÖNÖD

Brand:  ring 112 som kopplar vidare till det lokala brandförsvaret d.v.s. Brändö FBK som har brandbil inkl. utrustning, personal (bilen finns i brandgaraget i Brändö by). FBK hjälper också till vid trafikolyckor, eftersökning m.m. Dygnet runt jour.

Sjönöd: ring 112 eller direkt lokalt +358 18 32 043 d.v.s. till Ålands sjöräddningssällskap som har båt stationerad inkl utrustning, personal i Brändö (båten Lady finns i båthuset mittemot hotell/restaurang Gullvivan). Ombord på båten finns det bl.a. en defibrillator. Dygnet runt jour.