brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

CONTACT

Municipality of Brändö

Community council

AX-22940 ÅVA

TELEPHONE 

+ 358 18 56500

TELEFAX 

+ 358 18 56504

E-mail

Elektroniska anslagstavlan

 
 

Information angående coronavirus, covid - 19

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS (gäller alltså landskapet Åland) och THL (gäller hela landet...finns bl.a. länkar till särskild info om coronaläget i Brändös grannregion d.v.s. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt....för den som avser resa till ex. Nystad, Reso och Åbo m.fl.).

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

 

Ytterligare information från ÅLR/Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 

https://www.regeringen.ax/anslagstavla/reviderad-handlingsplan-hantering-covid-19-epidemin-pa-aland-2    FRÅN 04.10.2021 /ÅLR

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ÅLR 2020/8256 Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).Reviderad 26.11.2020 (spalterna Åland befinner sig i den sk accelerations fasen).

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde. 30.10.2020.

 

Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 15.12.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset till 70plussare och övriga i riskgrupp

 

 

Matvarutransporterna har upphört

De av kommunen anordnade matvarutransporterna från Brändö Ahl och Lappo handelslag körs sista gången 15.8.2020.

Serviceturernas tidtabell ändras och utökas

Serviceturer två gånger per vecka fr.o.m. 18.8.2020. De körs på tisdagar och lördagar. Båda turerna trafikerar hela fasta vägnätet i riktning Brändö Ahl/bank etc. Med andra ord kan man använda serviceturen två gånger i veckan (mot en gång per vecka tidigare). Första gången 18.8.

Serviceturen bör alltid förbeställas. Beställningar senast dagen före direkt till Brändö Taxi tfn 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Ungefärlig tidtabell

Tisdagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse

Lördagstur

11:00 från Torsholma/Baggholma retur 12:30 från Brändöby

11:45 från Långö mot Åva/Björnholma/Brändöby retur 13.00 från Brändöby

Passagerare från Fiskö/Korsöhållet enligt överenskommelse.

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

 

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

 

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och planerade besök inomhus, covidsäkrat rum) på Solkulla servicehus, 30.7.2020

Information om kontakter med de boende (samtal, besök utomhus och besök inomhus) på Solkulla servicehus, 11.6.2020

Informationsbrev till nyttjare av varuservicetransport om ändringar 13.5.2020

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

 

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK, in other languages...:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges

ÖVRIGA KUNGÖRELSER i urval...m.m.

 

Kallelse till och dagordning för bolagsstämma för Djurmo Turism AB fredagen den 2 juli 2021 kl.15.00 i vandrarhemmet i Jurmo by...se länk

 

 

 

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät