brandologo2
brandologo2

CONTACT

Municipality of Brändö

Community council

AX-22940 ÅVA

TELEPHONE 

+ 358 18 56500

TELEFAX 

+ 358 18 56504

E-mail

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet.

 

Protokoll

Brändö kommun lediganslår ånyo en heltidsbefattning som fastighetsskötare.

 

Arbetsplatsen befinner sig främst i Brändö by och kräver körkort till bil/traktor. Kännedom om vvs teknik är en fördel.

Lön utbetalas enligt teknisk sektorns arbetskollektivavtal på Åland     5 01 04 01 8.

Befattningen tillträds senast den 1.4.2018 och sedvanliga ansökningar tillställs byggnadstekniska nämnden i Brändö , 22940 Åva , före den 23 mars 2018 kl.16.00.

För närmare info , Bo Qvarnström , tel 018-56501 el. 0400590501

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

LÄRARE TILL GRUNDSKOLAN

Skolnämnden lediganslår flera befattningar:

en lektorstjänst i matematik, en lektorstjänst i svenska, ett klasslärarvikariat och timlärare.

Sista ansökningsdag är 16.3.2018. För mera informtion se de fullständiga annonsena.

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät