brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

CONTACT

Municipality of Brändö

Community council

AX-22940 ÅVA

TELEPHONE 

+ 358 18 56500

TELEFAX 

+ 358 18 56504

E-mail

Anslagstavlan

 

HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL.

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliets officiella anslagstavla (info om kansliets anslagstavla m.m. av KD John Wrede, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Klicka på resp. länkar för att ta del av bl.a. kallelser till kommunens möten m.m.

 

Information angående coronavirus beredskap

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information om coronavirus beredskapen fås från ÅHS och THL.

Angående frågor om vård av coronavirusinfektioner eller upplysning om agerande vid misstanke av en corona infektion hänvisar vi till ÅHS. På ÅHS hemsida finns tydliga anvisningar på vem som ska vård och varifrån.

Ring coronatelefonen, tfn 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500. Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16. Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

Med anledning av statsrådets beslut om att införa undantagsförhållanden fr.o.m. 18.3.2020  så ger kommunen ut följande samhällsinformation: 

 

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00 /korrigerat 27.3.2020 vad gäller bibliotek

Aktuell samhällsinformation 25.3.2020 kl.16.00

Aktuell samhällsinformation 18.3.2020 kl.16.00 

 

 Aktuell information gällande coronaviruset till kommunens anställda 

Informationsbrev till kommunens anställda 17.3.2020 kl.13.00

  

Aktuell information gällande coronaviruset från Brändö grundskola                       

Skolinfo 13.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från daghemmet Milan

Socialnämnden beslöt 26.3.2020 att barn som under tiden 18.3.2020-13.4.2020 är frånvarande minst en vecka i följd och anmält om detta på förhand får avgiftsbefrielse för den tidsperioden som barnet är frånvarande

SMS till föräldrar och personal 12.3.2020

 

Aktuell information gällande coronaviruset från servicehuset Solkulla och äldreomsorgen

Information om matleveransservice från butikerna 18.3.2020

Information om besöksförbud till till servicehuset Solkulla samt Hemgårdens lägenheter 1-3, 17.3.2020

Information till anhöriga, besökare samt allmänheten 15.3.2020

Information till anhöriga och besökare 13.3.2020 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

Aktuell information gällande coronaviruset från biblioteket

16.3.2020 
Bokprat som är utannonserat att hållas på balkongen måndag 16.3 kl. 19:30 är inställt.

17.3.2020
Enligt regeringens beslut håller kommunbiblioteken stängt under tiden 18.3 - 13.4.2020.

 

 Aktuell information gällande coronaviruset från landskapet

16.2.2020

Utskick från Ålands landskapsregeringen

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK:

Arabiska -

Finska - Suomeksi

Lettiska - Latvijas

Rumänska - Românesk

Ryska - Russkiy

Ukrainska - Ukrainskyy

 

 

Protokoll och kallelser m.m.

 

Kungörelser

 

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät