brandologo2
brandologo2

KUNGÖRELSER

sidan länkad till ANSLAGSTAVLA på ingångssidan ref. till lagstiftning i kraft fr.o.m. 01.06.2018 d.v.s. kommunens elektroniska anslagstavla.

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

 

KUNGÖRELSE

 

 

KOMMUNDIREKTÖR BRÄNDÖ KOMMUN

Som kommundirektör är ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten, bereda och föredra ärenden inför kommunstyrelsen och i övrigt arbeta för kommunens allmänna bästa.

Behörighetskrav för tjänsten är:
• Avlagd slutexamen vid universitet eller högskola.                                                                                                                                                                                      • Förtrogen med kommunal förvaltning samt i praktiken visad god ledarförmåga.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Meriterande:

• Goda kunskaper i det finska språket och i det engelska språket.

I egenskap av kommunens högsta tjänsteman arbetar du i första hand tillsammans med avdelningscheferna. Du kommer att vara ansvarig bl.a. för kommunens arbete med att få flera invånare och dagligen arbeta med både stora övergripande frågor och mindre konkreta ärenden. Ditt arbete innehåller kontakter och samarbete med övriga skärgårdskommuner i första hand inom landskapet men också med grannkommunerna på östra sidan fjärden Skiftet i Egentliga Finland samt med Ålands landskapsregering och lokala sammanslutningar. Kommundirektörens uppgifter m.m. hittar du i kapitel 6 i förvaltningsstadgan som finns på hemsidan under protokoll.

Vi fäster även stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du ska vara en självgående person med förmåga att driva många och mycket olika frågor samtidigt, en god kommunikatör i tal och skrift med förmågan att komma överens med andra människor samt en nyfiken person öppen för förändringar och fräscha infallsvinklar.Tidigare erfarenhet av att leda en kommunal förvaltning samt intresse av att driva utvecklingsarbete är meriterande.

För tjänsten utgår helhetslön vilken fastställs av kommunstyrelsen. Kommundirektören utses dock av kommunfullmäktige. Egen bil och körkort förutsätts för tjänsten. Separat körersättning utgår.

Kommunen hjälper till med att ordna bostad i kommunen.

Tjänsten som kommundirektör är en tillsvidareanställning och en prövotid om sex månader kan komma att tillämpas. Anställningen är heltid och tillträde sker enligt överenskommelse men helst inom september 2021 eftersom vår nuvarande kommundirektör avser att avsluta sin anställning 31.12.2021 och före det ämnar ta ut ca 3 månaders semester.

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan jämte löneanspråk och CV senast den 10.05.2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Kommunstyrelsen i Brändö kommun, 22940 Åva eller per e-post under adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om per post markeras kuvertet med ”kommundirektör” i nedre vänstra hörnet och om per e-post ”kommundirektör” i ämnesraden.          

För mer information angående tjänste kontakta kommunstyrelsens ordförande Tommy Öström tel.+358 (0)45 75295077 eller kommundirektör John Wrede tel. +358(0)40 746 35 96/epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Godtagbart läkarintyg över hälsotillstånd ska uppvisas innan tjänsten tillträds.

Brändö kommun ser gärna att arbetet söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald.

Brändö den 14 april 2021

Kommunstyrelsen i Brändö kommun

 

 

 

UTSTÄLLNING AV PLANFÖRSLAG

Ref. till Plan- och bygglagen för Åland 31 §.

Ändring av detaljplanen för Bellarshamns bostadsområde

Utställning en gång till...

Kommunstyrelsen i Brändö kommun (se protokoll 31.03.2021/ § 19, finns på kommunens hemsida www.brando.ax under protokoll) föreslår en ändring i form av förminskade tomter för tomt 3 kvarter 7 och tomt 3 kvarter 9.

Syftet med ändringen är primärt att minska tomterna så att deras yta uppgår till max. 4000 m2 och så att de då också kan säljas till personer som saknar hembygdsrätt.

Förslaget till ändring av den befintliga planen finns dels på nätet d.v.s. på Brändö kommuns hemsida www.brando.ax under kungörelser samt dels på kommunkansliet i Åva (kontakta kansliet för att kontrollera att någon är på plats). Ändringsförslaget består av utredningsskiss (som förklarar i text syfte och tänkt förverkligande) samt diverse kartor.

Handlingarna d.v.s. förslaget (obs! rörande syftet m.m. se Kst:s protokoll 17.02.2021/ § 19) : Utredningsskiss samt tomtkartor.

Det går också att beställa handlingarna av kommundirektör John Wrede, epost:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som då kan skickas per snigelpost eller epost.

Under utställningstiden (30 dagar) 13.04 – 15.05.2021 kan kommunmedlemmar inkl. grannar och andra enskilda som berörs skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Synpunkterna skickas till Brändö kommun, 22940 Åva märkta på kuvertet med ”synpunkter planförslag Bellarshamn”. Det går också att skicka synpunkter per epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frågor rörande planförslaget m.m. besvaras av kommundirektör John Wrede tel.040 746 35 96 eller per epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

På Brändö kommunstyrelses vägnar

John Wrede, kommundirektör

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kommunstyrelsen i Brändö kommun begär härmed in anbud för följande:

SKOLSKJUTSAR, DAGISSKJUTSAR, SERVICETURER OCH

KOLLEKTIVTRAFIK M.M.

 

Anbud begärs utgående från nuvarande trafik d.v.s. för kollektivtrafiken, serviceturerna, skolskjutsarna, dagisskjutsarna och övriga skjutsar fr.o.m. 09.06.2021...17.08.2021

För kommunens behov av trafik (tillkommer övrig körning/trafikplikt ref. till av ÅLR sökt och beviljat trafiktillstånd) gäller ett större fordon (plats för 1+8 vuxna, resp. 1+12 barn under 12 år) och ett något mindre fordon (plats för 1 + 4 vuxna, resp. 1 + 6 barn under 12 år).

Anbud kan lämnas in av två olika trafikidkare, med varsitt fordon..se behovet, som koordinerar sitt körande. Betraktas alltså i praktiken som ett anbud.

För uppgifter om trafiken överlag/ i praktiken kan Eija Laitala-Pettersson/Taxi

Brändö kontaktas tel.040 848 1982.

För uppgifter om nödvändiga tillstånd, utbildning, lagstiftning m.m. kontaktas Ålands landskapsregering/ Per Ringsby, Växel. Tel. 018-25 000. Alt. se landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

Anbud bör vara inlämnat till Brändö kommun, 22940 Åva, 10.05.2021, kl.17.00.

se närmare;

anbudsbegäran

+bilagor

1) Trafikbehov

2) Avtal, modell

3) Kst. beslut 31.03.2021

4) kollektivtrafik, servicetur sammanställning 2019

 

För närmare uppgifter om trafiken, skjutsarna m.m. samt kommunen vänligen kontakta kommundirektör John Wrede, tel. 040 746 35 96, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

årligen återkommande m.m.:

 JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2018
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.
För närmare info bibliotekarie Åsa Lundberg, epost: BrandoBibliotek(at)brando.ax

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  2018-2019. Att söka inom september 2019.
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2019) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.18). Stipendiets storlek är 150€ per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller från nätet.
För närmare info skoldirektör Julia Grünewald, epost: skoldirektor(at)brando.ax

INFO OM FONDENS STIPENDIER OCH HEMORTSSTIPENDIET FINNS I regel I KOMMUNENS INFOBLAD D.V.S. AUGUSTI ELLER SEPTEMBER.


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Planen under revidering för tomt 3 kvarter 7 och tomt 3 kvarter 9....se Kst. 08.04.2020.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

 

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät