brandologo2
brandologo2

EU-val

KUNGÖRELSER

sidan länkad till ANSLAGSTAVLA på ingångssidan ref. till lagstiftning i kraft fr.o.m. 01.06.2018

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

 

Protokoll förbundsstämma 18.05.2018, framlagd 30.05.2018

 

Befattningen som städare Brändö skolbyggnad..maj-juni 2018, framlagd 30.05.2018

 

Företagsam Skärgård rf. kallelse årsmöte 07.06.2018 , framlagd 24.05.2018

 

Brändö kommun utbjuder på entreprenad förbättring av 330 lm i Åva by, Nottholm kommunalväg i Åva by, framlagd 24.05.2018

 

Förslag till detaljplan Rönnskärsrevet, Åva by, framlagd 23.05.2018

 

Torsholma fast Ab , bolagsstäma 20.06.2018, framlagd 18.05.2018

 

 

 

KUNGÖRELSE                                                 BRÄNDÖ KOMMUN

 

Kallelsen till BKF-fibers stämma för behandling av bokslut 2016 samt val av styrelse m.m, måndagen 26.06.2017 på Asterholma      Se närmare kallelse

 

KUNGÖRELSE , annons

 

 

 

KUNGÖRELSE               

Brändö kommuns ordinarie fullmäktige (resultatet efter valet 18.10.2015) för perioden

2016 – 2019.

De invalda efter det antal röster de fick i valet (eftersom alla på samma lista så den överst som fick flest röster o.s.v.).

Jonny Karlström

Thomas Sjöman

Pia Lindberg-Lumme

Olof Holmberg

Tiina Thörnroos

Tommy Öström

Margaret Lundberg

Malena Strandvall

Marja Tuomola

Karl-Johan Henriksson

Peter Granberg

 

som ersättare (i ordningsföljd för att kallas till möte ifall ordinarie inte kan delta): Mathias Lindman, Florin Filip, Dan-Ole Åkerberg, Björn Carneholm, Sven Sjöblom och Janica Modig-Eklund.

För Brändö centralnämnd

Barbro Wahlström, ordf.JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2017
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.
För närmare info bibliotekarie Åsa Lundberg, epost: BrandoBibliotek(at)brando.ax

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  2017-2018. Att söka inom september 2017.
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2017) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.16). Stipendiets storlek är 150€ per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller från nätet.
För närmare info skoldirektör Julia Grünewald, epost: skoldirektor(at)brando.ax


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät