brandologo2
brandologo2

NÄMNDER

2016 - 2019 (valda i februari 2016 av kommunfullmäktige)

 

  • brev och skrivelser m.m. till respektive nämnd skickas till den tjänsteman som nämns efter nämndens sammansättning
  • ärenden till till respektive nämnd bereds av nämndens tjänsteman. Det är tjänstemannen som i första hand är nämndens kontaktperson.

 

         Välj bland nämnder den du vill veta mera om d.v.s. byggnadstekniskanämnden, biblioteks- och kulturnämnden, närings- och utvecklingsnämnden och socialnämnden

         PROTOKOLL SE SIDAN PROTOKOLL

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät