brandologo2
brandologo2

PROTOKOLL & KALLELSER m.m.

Brändö kommuns Kfge, Kst. och nämndprotokoll (biblioteks- och kulturnämnden, byggnadstekniskanämnden, närings- och utvecklingsnämnden, skolnämnden och socialnämnden) och kallelser.

Arbetsgrupper och kommittéers protokoll (PM ibland) läggs inte i regel inte ut på hemsidan. Men den som är intresserad får förstås ta del av också dessa handlingar.

Kallelser ca ett halvt år tillbaka

Protokoll max. ca ett år tillbaka i tiden (ref. till: rätten till offentlig information, offentlighets principen , å ena sidan och rätten till privatliv m.m. å andra sidan, rek. av Finlands kommunförbund).  För äldre protokoll kontakta kansliet och i första hand respektive tjänsteman.

Obs ! protokollen duger ej som protokollsutdrag.

Begär justerat protokollsutdrag vid behov i första hand av respektive organs/nämnds tjänsteman i andra hand från kansliet

Bilagor i urval (ryms inte mera än 8 Mb..och många "tyngre").

Fr.o.m. ca augusti 2019 är avsikten att ha så få namn som möjligt med i protokollen...d.v.s. där det inte är absolut nödvändigt så bara initialerna...dock alltid med namnen på förtroendevalda och tjänstemännen (i tjänsten, inte som personal). Detta för att i mån av möjlighet uppfylla kraven på GDPR (d.v.s. personuppgifter som kan spåras vidare på nätet). Svårt men ett försök att minska spridning m.m.

Projekt, program, utlåtanden, m.m.så länge som de är aktuella,,,,ex. stadgar, byggnadsordningar, policyn m.m. se separat under resp. område på hemsidan.

En studie om vatten och avlopp på Brändö Torsholma (CWC projektet) 25.07.2109

Ekonomidokument som budget och bokslut finns länkade via Ekonomi...

Utlåtande rörande trafiken på Norra linjen fr.o.m. 01.01.2020; utlåtande(text), turlista Viggen

Utåtande rörande trafiken på Norra linjen fr.o.m. 01.09.2019; utlåtande(text)  Alfågeln/Ejdern    Viggen

Färskvattenprojektet Circular Water Challenge CWC (från första mötet ..komprimerad rapport...utan bilder..21.11.2018).

Färdplan för ett hållbart Brändö 2018-2040 (Kfge 08.11.2018)

Kommunalt program för främjande av integration (Kfge 08.11.2018)

Utlåtande, förslag, påpekande m.m. till ÅLR rörande färjtrafiken 2019

Förvaltningsstadgan fr.o.m. 01.06.2018 (med ändring 20.06.2018)

Flaggnings- och vimpelpolicy fr.o.m. 01.03.2018

Likabehandlingsplan för Brändö kommuns personal antagen av Kfge 14.12.2017

Renhållningsplan fr.o.m. 01.01.2016 (fastställd av ÅLR).

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016, karta med zoner

Inflyttningsstrategi november 2012

 

KALLELSER:

Socialnämnden 17.10.2019

Närings- och utvecklingsnämnden 14.10.2019

Byggnadstekniskanämnden 10.10.2019

Kommunfullmäktige 07.10.2019

Biblioteks- och kulturnämnden 08.10.2019

Kommunstyrelsen 18.09.2019

Bilagor Kst. 18.09.2019

Centralvalnämnden tre möten september 2019

Socialnämnden 05.09.2019

Kommunstyrelsen 28.08.2019

Kommunfullmäktige 26.06.2019

Biblioteks- och kulturnämnden 27.06.2019

Kommunstyrelsen 19.06.2019

Närings- och utvecklingsnämnden 17.06.2019.

Kommunfullmäktige 29.05.2019

Biblioteks- och kulturnämnden

Kommunstyrelsen 15.05.2019

Byggnadstekniskanämnden 09.05.2019

Kommunstyrelsen 24.04.2019 (gick inte att ladda upp...kontakta kansliet John)

Närings- och utvecklingsnämnden 27.03.2019

Biblioteks- och kulturnämnden 28.03.2019

Byggnadstekniskanämnden 26.03.2019

Stomnätsdirektionen 20.03.2019

Biblioteks-och kulturnämnden 28.02.2019

Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019

Kommunstyrelsen 13.02.2019

 

 

Kommunfullmäktige

Protokoll - kommunfullmäktige 07.10.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 26.06.2019

bokslut/balansbok 2018 finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfulmäktige 29.05.2019

Bilagor i urval Kfge 29.05.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 23.01.2019

Protokoll - kommunfullmäktige 10.12.2018..budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 finns under Brändö kommun/ekomoni

Protokoll - kommunfullmäktige 08.11.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 15.10.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 20.06.2018 bokslut m.m. finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 11.04.2018

Bilagor protokoll 11.04.2018

 

 

 Kommunstyrelsen

Protokoll - kommunstyrelsen 28.08.2019

Bilagor kommunstyrelsen 28.08.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 19.06.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 15.05.2019

Bilagor - kommunstyrelsen 15.05.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 24.04.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 06.03.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 13.02.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 17.01.2019

Protokoll - kommunstyrelsen 29.11.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 31.10.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 17.09.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 22.08.2018

Bilagor i urval 22.08.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 13.06.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 16.05.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 04.04.2018

 

 

 Biblioteks- och kulturnämnden

Protokoll - Biblioteks- och kulturnämnden 27.06.2019

Protokoll -Biblioteks och kulturnämnden 20.05.2019

Protokoll -Biblioteks- och kulturnämnden 28.03.2019

Protokoll - Bibliotek- och kulturnämnden 28.02.2019

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 11.10.2018

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 14.06.2018

 

 

 Byggnadstekniskanämnden

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 09.05.2019

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 26.03.2019

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 29.01.2019

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 10.10.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 26.07.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 27.04.2018

 

  

Närings- och utvecklingsnämnden

Protokoll - Näringsnämnden 17.06.2019

Protokoll - Näringsnämnden 27.03.2019

Bilaga offert DIP 27.03.2019

Protokoll - Näringsnämnden 25.02.2019

Protokoll - Näringsnämnden 29.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 04.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 14.05.2018

 

 

 Skolnämnden

Protokoll - skolnämnden 09.05.2019

Protokoll - skolnämnden 11.04.2019

Protokoll - skolnämnden 04.03.2019

Protokoll - skolnämnden 10.10.2018

Protokoll - skolnämnden 30.05.2018

Protokoll - skolnämnden 12.04.2018

 

 

 Socialnämnd

Protokoll - socialnämnden 05.09.2019

Protokoll - socialnämnden 03.06.2019

Protokolll - socialnämnden 25.04.2019

Protokoll - socialnämnden 21.03.2019

Protokoll - socialnämnden 27.11.2018

Protokoll - socialnämnden 18.10.2018

Protokoll - socialnämnden 05.09.2018

Protokoll - socialnämnden 09.07.2018

Protokoll - socialnämnden 17.05.2018

Protokoll - socialnämnden 17.04.2018

 

 

Stomnätsdirektionen

stomnätsdirektionen 20.03.2019

stomnätsdirektionen 19.11.2018

stomnätsdirektionen 18.05.2018

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät