brandologo2
brandologo2

KOMMUNIKATIONER

BRÄNDÖ LIGGER LÅNGT BORTA MEN ÄNDÅ NÄRA

Brändö ligger i Ålands östra skärgård, endast en halvtimmes färjeresa från fasta Finland.

 

 

Hur kommer man till Brändö från finska fastlandet?

Från fasta Finland kommer man via Gustavs/Kustavi till Brändö. Från Gustavs går en vajerfärja till Osnäs/Vuosnainen (Vartsalan lossi) på ön Vartsala. Vajerfärjan går enligt tidtabell. Det är ca 7 km landsväg från vajerfärjan till landskapsfärjans färjefäste i Osnäs. Obs! att det under högssäong (ca midsommar - början av augusti) är skäl att från Åbo-hållet riktning Brändö komma i god tid till vajerfärjan eftersom vajerfärjan ofta då trafikerar utan att beakta tidtabellen  (ex. avgår Viggen från Osnäs kl.18.00 så är det skäl att vara vid vajerfärjan senast kl.17.15). Därifrån (Osnäs) avgår M/S Viggen enligt tidtabell. Resan med M/S Viggen tar en dryg halvtimme.

Med bil kör man längs vägen 192 till Gustavs. Avståndet Gustavs – Åbo är ca 65 km eller en timmes körtid. Norrifrån kommer man via Nystad och vägen 196 till Gustavs.

Med buss kommer man från Åbo busstation (ett par hundra meter från Åbo järnvägsstation) till Gustavs. För vidare färd till Osnäs (därifrån färjan till Brändö avgår, anlöper) kan taxi beställas av taxi Teemu Väisänen (se Taxi Väisänen nedan)..ca 30 €. På fredagar/söndagar finns även möjlighet till kollektivtrafik, se nedan.

 

Hur kommer man till Brändö från fasta Åland/Mariehamn?

Från fasta Åland kommer man via Vårdö (Hummelvik) till Brändö (Lappo-Torsholma/vägnätet). Från Hummelvik på Vårdö avgår M/S Alfågeln och M/S Knipan enligt tidtabell. Färjeresan från Hummelvik tar 2,5 timmar.

Med bil kommer man från Mariehamn genom att köra norrut mot Godby och vidare genom Bomarsund till Prästö där vajerfärja  (enligt tidtabell, se Ålandstrafiken) för till Vårdö, vid kyrkan viker man av till höger och kör till färjfästet Hummelvik. Sträckan  Mariehamn-Hummelvik ca 45 km och en dryg timmes körtid (p.g.a. vajerfärjan). Även möjligt att ta sig till Brändö via  Kumlinge, Föglö. Dock längre tid totalt ( i stället för en färja så 2-3 färjpass).

Med buss Det finns bussförbindelse mellan Mariehamn och Vårdö.

 

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Inom kommunen: Fortsätter som tidigare d.v.s. fr.o.m. 01.08.2019 med Eija/Brändö taxi obs! fr.o.m. sommaren 2018 samtliga dagar i veckan under skolloven (sommaren ca börja av juni - medlet av augusti). Resten av året (ca medlet av augusti - början av juni) samtliga dagr FÖRUTOM lördag.

Turlista, tidtabell enligt bifogade länk, ny från hösten 2019

Kollektivtrafiken inom kommunen är GRATIS ! men bör alltid beställas, till alla turer.

På fasta Åland: Bomans taxi söndag kväll Hummelvik-Godby-Mhamn ..Alfågelns tur kl.19.30 från Torsholma. GÄLLER ENDAST STUDERANDEN (Om studerande har beställt är det möjligt att åka med, annars inte). Beställs av Bomans taxi tel.0400 892 142 Kostar 4-5 €.

På fastlandet: Osnäs-Kivimaa-Osnäs/M/S Viggen , till/från Åbo (ej på sommaren , d.v.s. ej 4.6 - 12.8): Taxi Teemu Väisänen: fredag. med Viggen 8.30 till bussen från Kivimaa kl.10.20 , "retur" från Åbo kl.16.30 till Viggens avgång kl.19.40. Söndag från Viggen som avgår kl.16.00 från Åva och i Osnäs kl.16.40 till TA:s buss kl.18.15 från Kivimaa till Åbo, framme kl.19.45.  BUSSTRAFIKEN KIVIMAA-ÅBO-KIVIMAA...kolla www.taivassalonauto.fi

Kollektivtaxin i Gustavs (Osnäs-Gustavs)  beställs av TaxiTeemu Väisänen tel. +358 040 5876 106. Kostar 4-5 €.

Tidtabell för sommarens kollektivtaxi, buss, taxi på fastlandet, Osnäs/Gustavs- Åbo - Osnäs/Gustavs.. (04.06 - 11.08) ...se länk

I Kivimaa (Gustavs kyrkby därifrån bussen till/från Åbo avgår/ankommer) finns bara en öppen busskur (inte väntrum med värme typ). Tips ...be Taxi Väisänen komma lite senare efter från ex. Osnäs söndag eftermiddag (så kan du vänta antingen på färjan eller i väntrummet nära färjfästet..).

 

SERVICETURER                                                                                                                                                                                                      Kommunens taxibilar d.v.s. Eija Laitala-Pettersson/Taxi Brändö (tel. 040 8481982) kör serviceturer till Brändö by (butik, post, bank m.m.) enligt följande:

Tisdagar Fiskö/Korsö/Björnholma start ca kl.10 från Fiskö och tillbaka ca kl.11.

Tisdagar Torsholma/Baggholma start ca kl.10.30 från Torsholma och tillbaka ca kl.11.30.

Tisdag Jurmo (Åva färjfäste)/Åva start kl.9.55 Åva färjfäste (Doppingens ankomst från Jurmo) och tillbaka kl.11.45 (Doppingens avfärd till Jurmo).

Obs! serviceturerna från Jurmo (Åva färjfäste) och Lappo (Torsholma) kör EJ sommartid d.v.s. 04.06 - 12.08.

Tur bör beställas senast kvällen före kl.21. Turerna är avgiftsfria.

Obs! att alla turer är beställningsturer.

 

 

På Brändö

Brändö består av många öar, som till största delen har fast vägförbindelse. Dessa öarn är sammanbundna i det s.k. vägnätet i Brändö och inkluderar Åva, Fiskö, Korsö, Björnholm, Brändö by, Baggholma och Torsholma. Därutöver hör byarna Jurmo, Lappo och Asterholma till Brändö. Till Asterholma/Jurmo/Lappo kommer man med förbindelsebåtar: M/S Doppingen trafikerar till Jurmo (från Åva färjfäste/Vägnätet), M/S Ejdern till Lappo och Asterholma (från Trosholma färjfäste/Vägnätet) och även till Kumlinge. Det är gratis att åka med förbindelsebåtarna inom kommunen.

 

Kollektivtrafiken till/från Brändö..se ovan.

 

Kontaktuppgifter till taxi/kollektivtrafiken OBS! ändrade dagar !

- Eija Laitala-Pettersson taxi : 040 848 1982...all kollektiv, taxi m.m. trafik i kommunen fr.o.m. 01.08.2019

- Teemu Väisänen/Gustavs (Kivimaa-Osnäs): 040 5876 106

- Bomans taxi/Vårdö (Hummelvik-Godby-Mariehamn): 0400 892 142

 

 Obs! att turlista har införts för Töftö färjan d.v.s. vajerfärjan på fasta Åland. se:

http://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor

 

Färjeförbindelse Torsholma – Houtskär

Det finns även möjlighet att komma med färja från Houtskär till Brändö. Vid vissa avgånger är det möjligt att ta bil med. Mer information och tidtabell finns här..

 

Mer information om själva färjtrafiken i landskapet (ex. från fastlandet till Brändö och från fasta Åland till Brändö m.m.).

Ålandstrafikens hemsida hittar du mer information kring turlistorna, bokning osv. Obs! Avbokningsreglerna har ändrats.

 

OBS !!!    FÄRJOR UR ORDINARIE TRAFIK OCH ERSÄTTANDE FÄRJOR. Obs! att på ex. Åva-Osnäs kan mindre ersättande färja innebär vecksolut "trängsel" d.v.s. då speciellt orsak att boka om i regel inte annars eftersom Viggen har "tillräcklig" kapacitet.

 

Färjornas aktuella positioner kan man se här.

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät