Skriv ut

HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN FRÅN 1.1.2016

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

I hemvårdsstödet ingår:

GRUNDLÄGGANDE HEMVÅRDSSTÖD 500 €

UTÖKAT HEMVÅRDSSTÖD 700 €

 

SYSKONTILLÄGG 100 €

 

 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR SYSKON 100 €

 

TILLÄGGSDEL MAX 350 €

 

 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR FLERLINGSFAMILJER 750 €

 

UTÖKAT STÖD FÖR FLERINGSFAMILJER 1050 €

 

PARTIELLT STÖD 125 €

PARTIELLT STÖD FÖR SKOLBARN 125 €

Det partiella stödet betalas inte

 

 

 

EN FULLSTÄNDIG ANSÖKAN BESTÅR AV:

DET LAGSTADGADE HEMVÅRDSSTÖDET:

 

MERA UPPLYSNINGAR GES AV NIKLAS FEIRING, TEL 56503.

Blankett kan laddas ner här

 

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL SOCIALKANSLIET, 22940 ÅVA