brandologo2
brandologo2

MISSBRUKARVÅRD

Brändö kommun köper missbrukarvårdstjänster av Mariehamns stad.

Missbrukarvården är:
- avgiftsfri
- konfidentiell
- frivillig

Verksamhet är uppdelad i tre områden; A-kliniken, Stödboende- och sysselsättningsenheten samt Ungdomsenheten.

Tfn 018-531720

Här får du mera information:

Mariehamns stads alkohol och drogmottagning

Brändö kommun köper även tjänster av Kårkulla samkommun kf  som upprätthåller den svenskspråkiga Pixnekliniken i Malax.

Pixnekliniken ordnar 4-veckors kurser på svenska för personer som har problem med alkohol.
Till Pixnekliniken kommer människor med alkoholproblem från hela svenskfinland.

 

Anhöriga

- stöd och information
- svenskspråkig linje
- måndagar och torsdagar kl. 12-18
- konfidentiellt
 
 
AKTUELLT INFOBLAD
broschyr bg
BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät