brandologo2
brandologo2

UTKOMSTSTÖD

(nivån gäller fr.o.m. 1.2.2013 tillsvidare)

Utkomststödet är den form av lagstadgad service som ges i sista hand.
Rätt till utkomststöd har person/familj om andra inkomster/tillgångar saknas eller ej räcker till för att garantera ett skäligt uppehälle.

GRUNDDEL STÖD/MÅNAD STÖD/DAG
Ensamstående/ensamförsörjare 495,25 € 16,51 €
Andra som fyllt 17 år (äkta makar/sambor) 420,96 € 14,03 €
Person som fyllt 17 år och bor hos en förälder 361,53 € 12,05 €
Barn i åldern 10-16 år 346,68 € 11,56 €
Barn under 10 år 326,86 € 10,90 €


I grunddelen ingår:
kost, kläder
smärre hälsovårdsutgifter,
personlig hygien,
dagstidning,
TV-licens, telefon
samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Andra utgifter som beaktas i normberäkningarna är:
Boendekostnader som hyra, bolagsvederlag,
värmekostnader, räntor på bostadslån(enligt bostadsbidragsnormerna).
Hem- och brandförsäkring,
fastighetsskatt, större hälsovårdsutgifter m.m.


NÄR ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD GÖRS BÖR ALLA INKOMSTER OCH UTGIFTER VERIFIERAS MED KVITTON ELLER ANDRA INTYG.


Tips! Folkhälsan på Åland upprätthåller ekonomisk rådgivning för privatpersoner som tycker att den vardagliga ekonomin känns tung.

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät