brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

AX-22940 ÅVA

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

KUNGÖRELSER

sidan länkad till ANSLAGSTAVLA på ingångssidan ref. till lagstiftning i kraft fr.o.m. 01.06.2018 d.v.s. kommunens elektroniska anslagstavla.

 Lediga tjänster finns på sidan LEDIGA JOBB

Lediga bostäder - lokaler - industrihallar finns på sidan BOSTÄDER
eller kontakt kommunkansliet John Wrede, tel.018-56500

Delgivningar i urval, oftast ufärdade av Lr, finns längst ner på sidan. Handlingarna uppbevaras på kansliet i Åva. Sen också annat som är aktuellt och av allmänt intresse typ planeringen i Brändö by.

 

KUNGÖRELSE

 

Kallelse till Företagsam Skärgård rf:s höstmöte måndagen 14.12.2020

 

fastställande av dragning av ny väg över Långholmsströmmen (förnyandet av mindre broar inom vägnätet 2021-2023), länk

fastställande av indragning av väg på Asterholma, länk

 

Delgivning av vägplan för ny bro (väg nr 18) vid Djurholmssundet (vid Gullvivan och Djurholms färjfäste) i Brändö kommun (av ÅLR), samt motsvarande vägplan för ny bron (väg nr 34)  över Askörsbron (vid Korsklobbsrevets simstrand) samt vägplan för indragning av vägs bi område på Asterholma....fram till 08.07.2020.....se länk

 

 

 

 

årligen återkommande m.m.:

 JUBILEUMSFONDEN - ATT SÖKA NÄSTA GÅNG SEPTEMBER 2018
Fondens ändmål är att i första hande stöda kultur och i andra hand utbildning (då vuxen d.v.s. studeranden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman som delas ut är ca 1000 € och stipendierna i regel i storleksordningen 300 - 500 €. Stipendiet bör sökas skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras.
För närmare info bibliotekarie Åsa Lundberg, epost: BrandoBibliotek(at)brando.ax

 
HEMORTSTIPENDIUM för läsåret  2018-2019. Att söka inom september 2019.
Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. och fyller 30 år tidigast 1.1.2019) som är skrivna i Brändö kommun (har kommunen som hemort per 31.12.18). Stipendiets storlek är 150€ per studerande. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet (tel.56500) eller från nätet.
För närmare info skoldirektör Julia Grünewald, epost: skoldirektor(at)brando.ax

INFO OM FONDENS STIPENDIER OCH HEMORTSSTIPENDIET FINNS I regel I KOMMUNENS INFOBLAD D.V.S. AUGUSTI ELLER SEPTEMBER.


BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE/RAMSHOLM/BAGGHOLMA
med 17 tomter för fast boende PÅ RAMSHOLM I BAGGHOLMA BY.
Så gott som samtliga tomter med sjöutsikt. Området planerat som sjönära attraktivt område med hög standard vad gäller kommunalteknik inklusive fibernät m.m.
PLANEN (kartor, handlingar m.m.) finns
på Brändö kommunkansli/Åva.

Planen under revidering för tomt 3 kvarter 7 och tomt 3 kvarter 9....se Kst. 08.04.2020.

Frågor om tomterna (pris/kommunalteknik m.m.) kan ställas till områdets ägare Benny Karlström 0400780188
KARTA ÖVER BYGGNADSPLANEOMRÅDE RAMSHOLM (1.11 MB)

 

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE BELLARSHAMN/BRÄNDÖ Kommunfullmäktige har antagit byggnadsplan för kommunens markområde Bellarshamn i Brändö by (dryga 19 hektar,22 tomter varav 3 sålda). Området färdigställt hösten 2014 med infrastruktur d.v.s. vägar, elektricitet, avlopp, vatten och fiber till tomtgränserna.

Välskyddad småbåtshamn med rum för båtar upp till 18 fot och djupgående minst 1,5 meter. Brygga för 10 båtar för uthyrning.

Tomter på området (22 in alles) finns till salu enligt principen "först till kvarn får först mala". Närmare uppgifter om området av KD Wrede tel. 56500. DETALJPLAN ÖVER MARKOMRÅDET BELLARSHAMN, ILLUSTRATIONSPLAN SAMT PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDESKRIVNING OCH PRIS SAMT UTBJUDANDE.
Frågor om tomterna kan också ställas till Lyyskis fastigheter i Mariehamn, www.lyyski.ax, Tomas Lyyski tel. 0400 48 48 35

BYGGNADSPLAN BOSTADSOMRÅDE RAMSÖ SYD och NORD/FISKÖ BY
 med 7 + 6 tomter har omfattats av Kfge 24.09.2013/12.06.2014

Frågor om tomterna(pris m.m.) kan ställas till områdets ägare Kristiina Grahn, via Tom Grahn tel.0500828486

KARTA ÖVER BYGGNADSSPLANEOMRÅDET RAMSÖ
 


FIBERNÄT I BRÄNDÖ - KUMLINGE, HASTIGHET MINST 100 Mb...läs mera på andelslaget Brändö - Kumlnge BKfibers hemsidor.

 

 

 

Delgivningar i urval:

 

Utställande av vägplan för utbyte av ny bro Askörsbron/ÅLR (bro nr 34), tiden 18.11 - 28.12.2020

Utställande av vägplan för utbyte av ny bro över Djurholmssund/ÅLR(bro nr 18), tiden 18.11 - 28.12.2020

Utställande av vägplan för utbyte av bro över Långholmsströmmen/ÅLR, tiden 18.11 - 28.12.2020

Utställande av vägplan för indragninga av väg biosfär på Asterholma ÅLR, tiden 18.11 - 28.12.2020

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät