brandologo2
brandologo2

PROTOKOLL & KALLELSER m.m.

Brändö kommuns Kfge, Kst. och nämndprotokoll (biblioteks- och kulturnämnden, byggnadstekniskanämnden, närings- och utvecklingsnämnden, skolnämnden och socialnämnden) och kallelser.

Arbetsgrupper och kommittéers protokoll (PM ibland) läggs inte i regel inte ut på hemsidan. Men den som är intresserad får förstås ta del av också dessa handlingar.

Protokoll max. ett år tillbaka i tiden (ref. till: rätten till offentlig information, offentlighets principen , å ena sidan och rätten till privatliv m.m. å andra sidan, rek. av Finlands kommunförbund).  För äldre protokoll kontakta kansliet och i första hand respektive tjänsteman.

Obs ! protokollen duger ej som protokollsutdrag.

Begär justerat protokollsutdrag vid behov

Ekonomidokument som budget och bokslut finns länkade via Ekonomi...

Färskvattenprojektet Circular Water Challenge (från första mötet ..komprimerad rapport...utan bilder..21.11.2018).

Färdplan för ett hållbart Brändö 2018-2040 (Kfge 08.11.2018)

Kommunalt program för främjande av integration (Kfge 08.11.2018)

Utlåtande, förslag, påpekande m.m. till ÅLR rörande färjtrafiken 2019

Förvaltningsstadgan fr.o.m. 01.06.2018 (med ändring 20.06.2018)

Vision-Hållbarhetsagendan , mars 2018

Förslag sammanställda från Facebook diskussioner februari-mars 2018 för att göra Brändö till en bättre , attraktivare kommun.

Flaggnings- och vimpelpolicy fr.o.m. 01.03.2018

Likabehandlingsplan för Brändö kommuns personal antagen av Kfge 14.12.2017

Initiativ folkomröstning kommunindelningen Kfge 09.10.2017

Skrivelse till ÅLR rörande indragningen av Åland POsts ombudspost fr.o.m. 19.10.2017

Skärgårdskommunmötet Brändö 30.10.2017

PM Turism debriefingen på Gullvivan 10.11.2016

Skärgårdskommunmöte Föglö 27.10.2016 /Protokoll

Renhållningsplan fr.o.m. 01.01.2016 (fastställd av ÅLR).

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016

Byggnadsordning fr.o.m. 01.01.2016, karta med zoner

Kommunens utlåtande över Kommunernas socialtjänst

Simon Holmströms Åsiktsdokument

Inflyttningsstrategi november 2012

 

KALLELSER:

Närings- och utvecklingsnämnden 17.12.2018

Kommunfullmäktige 10.12.2018

Kommunstyrelsen 29.11.2018

Stomnätsdirektionen 19.11.2018

Kommunfullmäktige 08.11.2018

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2018

Biblioteks-och kulturnämnden 11.10.2018

Närings- och utvecklingsnämnden 04.10.2018

kommunfullmäktige 15.10.2018

kommunstyrelsen 17.09.2018

Socialnämnden 09.05.2018

kommunstyrelsen 22.08.2018

biblioteks- och kulturnämnden 14.06.2018

kommunstyrelsen 13.06.2018

 

Kommunfullmäktige

Protokoll - kommunfullmäktige 08.11.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 15.10.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 20.06.2018 bokslut m.m. finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 11.04.2018

Bilagor protokoll 11.04.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 31.01.2018

Protokoll - kommunfullmäktige 14.12.2017 budget och ekonomiplan finns under Brändö kommun/ekonomi

Protokoll - kommunfullmäktige 08.11.2017

 

 Kommunstyrelsen

Protokoll - kommunstyrelsen 29.11.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 31.10.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 17.09.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 22.08.2018

Bilagor i urval 22.08.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 13.06.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 16.05.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 04.04.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 14.02.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 24.01.2018

Protokoll - kommunstyrelsen 22.11.2017

Protokoll - kommunstyrelsen 01.11.2017

 

 Biblioteks- och kulturnämnden

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 11.10.2018

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 14.06.2018

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 16.03.2018

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 13.02.2018

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 28.11.2017

Protokoll - biblioteks- och kulturnämnden 17.10.2017

 

 Byggnadstekniskanämnden

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 10.10.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 26.07.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 27.04.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 27.03.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 28.02.2018

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 29.11.2017

Protokoll - byggnadstekniskanämnden 17.10.2017

 

 

Närings- och utvecklingsnämnden

Protokoll - Näringsnämnden 29.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 04.10.2018

Protokoll - Näringsnämnden 14.05.2018

Bilagor Näringsnämnden 19.03.2018

Protokoll - Näringsnämnden 19.03.2018

Protokoll - näringsnämnden 12.02.2018

Protokoll - näringsnämnden 15.01.2018

Protokoll - näringsnämnden 16.10.2017

 

 Skolnämnden

Protokoll - skolnämnden 10.10.2018

Protokoll - skolnämnden 30.05.2018

Protokoll - skolnämnden 12.04.2018

Protokoll - skolnämnden 12.02.2018

Protokoll - skolnämnden 10.10.2017

 

 Socialnämnd

Protokoll - socialnämnden 27.11.2018

Protokoll - socialnämnden 18.10.2018

Protokoll - socialnämnden 05.09.2018

Protokoll - socialnämnden 09.07.2018

Protokoll - socialnämnden 17.05.2018

Protokoll - socialnämnden 17.04.2018

Protokoll - socialnämnden 05.03.2018

Protokoll - socialnämnden 01.02.2018

Protokoll - socialnämnden 19.12.2017

Protokoll - socialnämnden 16.11.2017

 

   Stomnätsdirektionen

stomnätsdirektionen 18.05.2018

 

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät