Välkommen till Brändö

– Långt borta men ändå nära –

08.07.2024 – 17:53 Med anledning av att driftsentreprenören inte kan uppfylla sina förpliktelser med att upprätthålla trafiken ställs all trafik på tvärgående linjen och…

Flytta till Brändö

Vacker skärgårdsnatur, utrymme, trygghet, kvalitativt boende, lugn, aktiva föreningar, goda förbindelser, lågt skatteöre, bra offentlig och privat service!

English
Suomi