Barn och Utbildning

Skolkansli

Här finns information om barnomsorgen, grundskolan, eftermiddagsverksamheten och vuxenutbildningen.

Skolkansliet har också hand om ungdoms- och idrottsverksamheten samt Brändö hallen. 

Utvecklingsvision

Familjär atmosfär, aktivt och kreativt lärande, skärgårdsidentitet samt hållbarhet och delaktighet är grundstenarna i vår vision till utveckling av bildningsverksamheten i Brändö kommun.

Läs mera om våra mål i kommunens vision till utvecklingen av bildningsverksamheten.

Kommunens tjänster inom Barn och Utbildning

Daghemmet Milan

Daghemmet Milan verkar i fräscha och rymliga utrymmen i Torsholma. 

Mera information om Milan finns på daghemmets egen sida.

Hemvårdsstöd

Skolkansliet sköter utbetalningar av hemvårdsstödet. Ansökan görs... Blankett och pdf med information

Grundskola

Brändö grundskola är centralt belägen i Brändö by. Vi har dryga 20 barn i årskurserna 1-9. Två rader till och här finns mera information om grundskolan.

Eftis

För elever i årskurserna 1-3 erbjuds eftermiddagsverksamhet på Brändö grundskola efter alla skoldagar. För verksamheten betalar föräldrarna en av kommunfullmäktige fastställd avgift, detta år är avgiften 6 euro per dag.

Här kan du läsa kommunens plan för fritidsverksamheten.

För frågor och önskemål kontakta utbildnignschef Julia Grünewald på mobilnummer 040-5208737 eller e-post: 

Nedan fins blanketten för att anmäla barn till eftis. 

Anmälningsblankett till eftis.

Anmälan är bindande. Ifall ni har mycket varierande eftisbehov, kan ni också få en mera detaljerad anmälningsblankett där ni kan anmäla alla enskilda dagar.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet erbjuder kursverksmahet i kommunen. Medis har en egen ansvarsperson för Brändö kommun.

Kontaktuppgifter och kurskatalog finns på Medis hemsida

Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer som har sin hemkommun på Åland, har passerat läropliktsåldern och saknar avgångsbetyg från grundskolan. 

Grundskoleutbildning för vuxna består av läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-3), inledningsskede (motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9).

Anmälan till slutskedet riktas till personens hemkommun.

Blankett för anmälan till slutskedet av grundskoleutbildning för vuxna

Vid frågor om grundskoleutbildning för vuxna kan du vända dig till utbildningschefen Julia Grünewald via epost eller 040 5208737. 

 

Styrdokument

Utbildningsstadga

Arbetsplan Brändö grundskola 2022-2023

Arbetsplan Daghemmet Milan 2022-2023

Arbetsplan fritidsverksamhet 2022-2023

Barn- och elevhälsoplan

Handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

ANDTS plan

Antimobbningsplan

Likabehandlingsplan 

English
Suomi