Välkommen till barnomsorgen!

Leka, pyssla, bygga, vila, springa, mysa – det är det barnen gör på dagis!

Dagis erbjuder ett tryggt ställe att göra alla dessa saker samtidigt som det stimulerar till att prova nytt och utvecklas. Under leken lär sig barn att förstå världen. Under leken övar barn på sin grov- och finmotorik och tränar sin sociala förmåga. De utvecklar sin fantasi, uppfattningen om sig själv, lär sig begrepp och vidgar sitt språk.

 

Om oss

Daghemmet Milan verkar i rymliga utrymmen i Torsholma. Byggnaden har flera olika rum som lockar till lek och indelning i smågrupper. Vår kock tillreder maten från grunden utgående från närproducerade råvaror.

På gården står flera äppelträd som ger bra skörd och är omtyckta av barnen. Gården rymmer både berg, pulkbacke, sandlådor, rutschbanor, gungor, lekbåt, lekstuga och klätterträd samt en stor gräsplan att springa på.

Daghemmet tar fasta på närheten till naturen. Utflykter till badstränder, strandklippor, skogsdungar, utsiktstornet eller en naturskridskobana är givna inslag i verksamheten.

Telefonnummer: 018 56165

Planer och lagstiftning

Den kommunala barnomsorgen regleras av Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola. Det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen så att den genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets forstran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Varje daghem ska göra upp en arbetsplan som beskriver hur verksamheten ska genomföras. För barnomsorgen ska det finnas en säkerhetsplan. Barnomsorgen och grundskolan har en gemensam barn- och elevhälsoplan.

Personal

På Milan arbetar två barnträdgårdslärare, två barnskötare, en assistent, en kock och en städare.

Blanketter

English
Suomi