Bygga och Bo

Bo i Brändö

Brändö ligger närmast fasta Finland och består av tio bebodda öar varav sju inom det så kallade vägnätet. De övriga är Asterholma och Lappo söder om vägnätet och Jurmo norr om. Asterholma, Jurmo och Lappo trafikeras av lokalfärjor. Brändös största företag är Brändö Lax Ab som odlar fisk. I kommunen finns ca 60 företagare som sysselsätter sig med bl.a. byggande, turism och uppfödning av får och Highland Cattle boskap.

Presentation av samtliga skärgårdskommuner. Bo I Skärgården.

För mer information kring flyttande till Brändö kontakta kommundirektör Egil Mattsson tel: 050 546 74 31 , epost:

Stöd för företag
För närmare information se www.skargarden.ax 

Lediga bostäder

För mer information kring lediga bostäder eller information kring bostäder som inte finns listade här, kontakta bostadsbolagen direkt. 

Bostadsområden

Bellarshamn; Brändö

Bostadsplanerat område i natursköna Brändö by med strandnära tomter till försäljning. Samtliga tomter med el, fiber, vatten och avlopp samt på området egen båthamn för 10 båtar.
Lediga och sålda tomter

Lediga och sålda tomter

Detaljplan

Info om Bellarshamn på Lyyskis fastigheters hemsida

Ramsholm; Baggholma

Kontakt:

Benny Karlström

tel. 0400780188

Karta

Ramsö; Syd och Nord/Fiskö

Tom och Kristiina Grahn

Karta/Kontaktuppgifter/Annons

Det finns lediga tomter på samtliga bostads- planeområden. För tomter mindre än 4000 m2 ”räcker” det med jordförvärvsrätt (lättare att få än hembygdsrätt/villkor se främst Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd, 2003:70 och framförallt 4 § punkt 2.för juridiska personer se 5§). Obs! att inom bostadsplaneområden även möjligt att köpa strandtomt.

Ytterligare uppgifter om området, försäljningsvillkor, köpebrev m.m. av KD Egil Mattsson, tel.018-56500, e-post:

Avgifter

Läs mer om avgifter här.

Brändö vatten

Läs mer om Brändö vatten här.

English
Suomi