Riksdagsval ordnas 2.4.2023.

Röstningsställe på valdagen är Brändö bibliotek.

Röstningen sker mellan klockan 09:00-20:00.

Förhandsröstning

Förhandsröstningsställen är Brändö Andelshandel och Lappo Handelslag.

Brändö Andelshandel.

Lappo Handelslag.

En röstberättigad, som vill rösta hemma, måste anmäla saken till centralvalnämndens ordförande Martti Ilmonen, telefonnummer: 0400665981, e-post: eller till sekreteraren Jonas Garpenmalm, telefonnummer: 0401448897, e-post:

senast tisdagen den 21.3.2023 klockan 16:00.

Hemmaröstningen inleds onsdagen den 22.3.2023.

Martti Ilmonen, ordförande.