Om kommunen

Brändö kommun ligger i nordöstra Ålands skärgård närmast Finland.
Brändö består av 1200 öar och ungefär 449 invånare. 

Avgifter och Ekonomi

Protokoll

Brändö info

Elektronisk anslagstavla

Blanketter

Kontaktformulär

Förtroendevalda och kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020–2023 (valda hösten 2019)

Jörgen Gustafsson, ordförande 2023, , tel. 040 093 1224

Klas-Göran Englund, viceordförande 2023, ,  tel. 040 584 3625

Marja Helin*

Karl-Johan Henriksson

Olof Holmberg

Roger Husell

Kim Hohmann

Margaret Lundberg,

Susanne Sandberg*

Malena Strandvall

Tiina Thörnroos

Suppleanter i ordningsföljd (som kallas in när ordinarie är förhindrade att delta.

  1. Ewert Gustafsson
  2. Jaana Pettersson
  3. Taina Sipilä
  4. Sergii Babenko
  5. Jari Kokkonen
  6. Anne-Maj Holmberg,
  7. Björn Carneholm

* ledamöter för 2020, 2021, 2022, 2023 eftersom ordinarie invalda Marja Tuomola och Tommy Öström valda till Kst. för samma period 

Kommunstyrelsen

2023

Tommy Öström, ordförande, , tel. +358(0)45 752 950 77

Marja Tuomola, viceordf., , tel.+358 (0)40 576 1523

Mathias Lindman

Jonny Karlström

Pia Lindberg-Lumme

 

Monica Englund, ersättare ordförande

Tobias Blomqvist, ersättare viceordförande

Mikael Eklund, ersättare Mathias Lindman

Marianne Karlström, ersättare Jonny Karlström

Eija Laitala-Pettersson, ersättare Pia Lindberg-Lumme

Nämnder

Nämnderna för perioden 2020 – 2023 valda av fullmäktige 30.01.2020 och kompletterade där byten skett m.m. samt nämndernas tjänstemän.


Biblioteks- och Kulturnämnden

Ordinarie:
Maria Wrede, ordf.
Ewert Gustafsson, viceordf.
Jari Kokkonen
Maria Renman
Erica Törnroth

Personlig ersättare:
Emelie Bergendahl
Björn Carneholm
Marika Karlström
Tore Bäcksbacka
Malena Strandvall

Föredragande, sekreterare för nämnden: Bibliotekarie Kirsi Sundholm, Brändö bibliotek (i samman byggnad som Skolan), 22920 Brändö, tel.018-56216,


Byggnadsteknisknämnden

Ordinarie:
Olof Holmberg, ordf
Margaret Lundberg, viceordf.
Peter Granberg
Pia Lindberg-Lumme
Ralf Sandberg

Personlig ersättare:
Georg Karlström
Eva Nordlund
Dan-Ole Åkerberg
Annika Silander
Oskar Selenius

Föredragande, sekreterare för nämnden: Kommuntekniker Hans-Olof Gustavsson. 
Föredragande för byggnadsinspektion  Bo Qvarnström, Byggnadskansliet*, 22940 Åva, tel. 040 059 0501,


Närings- och utvecklingsnämnden 

Ordinarie:
Emelie Bergendahl, ordf                   
Karl-Johan Henriksson, viceordf.           
Marja Helin                                         
Kim Hohmann                                     
Pia Nummelin                                      

Personlig ersättare:
Maria Renman
Stefan Nordman
Jan-Åke Törnroos
Tomas Husell
Eva Nordlund

Föredragande, sekreterare för nämnden: kommundirektören. Kommunkansliet*, 22940 Åva, tel. 050 5467 431, epost:


Skolnämnden

Ordinarie:
Tiina Thörnroos, ordf
Catarina Gunnars, viceordf.
Mikael Eklund
Ella Hellström
Thomas Husell

Personlig ersättare:
Marlene Åberg
Mathias Lindman
Susanne Sandberg
Ralf Sandberg
Anna-Lena Henriksson

Föredragande, sekreterare för nämnden: Skoldirektör Julia Grünewald, Kommunkansliet*, 22940 Åva, tel. 040 520 8737,


Omsorgsnämnden 2022-2023

Ordinarie:
Gun Lindman ordf.
Jörgen Gustafsson viceordf.
Kim Hohmann
Maja Tuomola

Personlig ersättare:
Anneli Gustafssom
Tore Bäcksbacka
Karl-Johan Henriksson
Taina Sipilä

Föredragande, sekreterare för nämnden: Äldreomsorgschef Niklas Feiring, Socialkansliet*, 22940 Åva, tel.018-56503,


Direktionen för stomnätet tillsammans med Kumlinge

Ordinarie:
Bengt Ejvald, ordf.
Hilding Engblom (Kumlinge), viceordf.
Emelie Bergendahl
Jeanette Holmberg (Kumlinge)

Ersättare:
Jörgen Gustafsson

Kommundirektören fungerar som direktionens föredragande och sekreterare, se ovan

 

Övriga kontaktuppgifter

Brändö grundskola

Föreståndare Malena Strandvall
tel.+358 (0)18 56179
tel./fax.+358 (0)18 56109

AX-22920 Brändö


Barnomsorgen

Föreståndare Katarina Juthman
tel.+358 (0)18 56165

Daghemmet Milan
AX-22910 Torsholma


Fastighetsskötare

Robert Holmström tel.+358 (0)400 799501(stationerad på Brändö skola)


Lantbrukssekreterare

Kommunen köper tjänsterna av Jomala kommun se Jomala kommun, lantbrukssekreterare m.m.


Räddningsförvaltningen

Räddningschef Karl Nordlund (stationerad i Mariehamn)tel.+358 (0)18 531480, (0)457 3135481 e-post


Fritidsförvaltningen

Kontakta bildningschef Julia Grünewald (inkl. Brändö hallen)


Näringsförvaltningen

Kontakta kommundirektör


Föreningar A-Ö

Klicka här för Föreningar A-Ö

Övriga förtroendevalda

Revisorerna

Ordinarie:
Marti Ilmonen, ordf.
Gunvor Husell, viceordf.
Andreas Holmgård (BDO Oy Audiator AB)

Ersättare:
Aila Nyman
Ritva Karlsson
BDO Audiator AB

Representanter Oasen KF.

Ordinarie:
Margaret Lundberg

Personlig ersättare:
Marja Tuomola

Representant i Kommunernas Socialtjänst (KST)

Ordinarie:
Marianne Karlström

Personlig ersättare
Klas-Göran Englund

Representant i Kommunernas Socialtjänst (KST)

Ordinarie:
Jörgen Gustafsson
Tommy Öström

Personlig ersättare:
Klas-Göran Englund
Marja Tuomola

Representant i Skärgårdsnämnd

Ordinarie:
Jörgen Gustafsson
Marja Tuomola

Nämndeman i Ålands Tingsrätt

Ordinarie:
Gun Lindman
Susanne Öström

English
Suomi