Brändö info

Alla Brändöbors och besökares eget informationsblad.

Annonsering

Annonsering i bladet skickas till Redaktör Päivi Mattila via e-posten , alternativt ringa till 040 144 8897.

Följande villkor gäller: max 1 A5 sida gratis för idéella föreningar, max.1/2 A5 sida gratis för privatpersoner och föreningar med hemort eller verksamhet i kommunen (också föreningar i Kumlinge kommun). Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis max.1/4 A5 sida (förutsätter en anknytning till kommunen/dess invånare).           

Övriga betalar en avgift om 20 € för hel A5 sida, 10 € för 1/2 A5 sida och 5 € för 1/4 A5 sida. Förutsätter färdigt annonsmaterial i elektronisk form. Ingen hel A4 sida. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för övriga.

Pris inklusive moms.

Prenumeration

I pappersformat delas bladet gratis ut till alla fastboende och sommargäster som har har adress i kommunen.

Prenumeration av bladet till adress utanför kommunen kostar 25 € per kalenderår. Kontakta kansliet.

Mobiltelefonlista

Telefonbok med i första hand invånarnas mobiltelefoner finns i anslutning till Brändö info (förnyas cirka var 3:dje månad).

English
Suomi