Protokoll

Brändö kommun har tagit i bruk ett nytt elektroniskt ärendehanteringssystem.
Alla protokoll från och med november 2023 kan hittas från
https://brando-publicering.triplancloud.fi/

English
Suomi