Nyhet

Kommunens nya telefonnummer

Från och med den 3.2.2023 har kommunens telefonnummer förändras. Mycket är som förut men några telefonnummer har tagits bort och några har förändrats.

En förändring är att alla kommunens fasta telefonnummer MÅSTE slås med 018 framför. Även fast du ringer från en fast förbindelse.


Brändö kommunkansli018 56 500
Brändö grundskola lärarrum018 56 179
Brändö grundskola föreståndare018 56 109
Brändö bibliotek018 56 216
Servicehuset Solkulla018 56 225
Daghemmet Milan018 56 165
Brandstation018 56 237
Egil Mattsson, kommundirektör050 546 7431
Hans-Olof Gustavsson, kommuntekniker040 059 0501
Julia Grünewald, utbildningschef040 520 8737
Niklas Feiring, äldreomsorgschef018 56 503
Sonja Bäcksbacka, bokförare040 677 0947
Susanne Öström, ekonomichef040 677 1140
Jonas Garpenmalm, kommunassistent040 144 8897
Anders Klint, kökschef040 558 5314
Föreståndare Solkulla/Ansvarig närvårdare040 045 9664
English
Suomi