Nyhet

Nätet ligger nere måndagen 15.5.

På grund av flytt av fiberkabeln vid Askörsbron kommer nätet att ligga nere måndagen 15.5 efter kl 12.00. Avbrottet berör all trafik norr om Askörsbron samt Baggholma by och Ramsholm. Montörerna har meddelat att de skall ha svetsat klart de viktigaste fibrerna tills kl 18.00, då skall nätet vara igång igen, åtminstone norr om Askörsbron.

English
Suomi