brandologo2
brandologo2

SENAST UPPLAGT:

SENAST UPPDATERAT:

KONTAKT

Brändö kommun

Kommunkansliet

Nottholmsvägen 71 A

22940 Åva

Telefon 018 56 500

Telefax 018 56 504

E-POST

Elektroniska anslagstavlan

Re 22.9.2022

Kommunen söker ny taxi-idkare fr.o.m 23.12.2022.

Anbud inlämnas till kommunen senast fredagen den 28 oktober 2022 kl. 17:00 (per epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Se kommunstyrelsens beslut med kriterierna för upphandlingen här

För närmare information kontakta kommundirektör Egil Mattsson 050 5467 431 / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

    (13.6.2022) Kommunernas socialtjänst förbundsstämma den 10.06.2022

 

Beslut enligt miljöskyddslagen 2) Beslut enligt vattenlagen
Sökande Utskärs Fisk Ab / Dnr 1) ESAVI/15426/2022 2) ESAVI/15927/2022
Beslutsnr
         1) 146/2022 2) 147/2022
Ärende
          1) Verksamhet av försöksnatur angående odling av fisk i havet väster om Enskär, Gustavs

                        2) Vattenlagsenligt tillstånd för konstruktioner vid verksamhet av försöksnatur, Gustavs

 

Kallelse till och dagordning för bolagsstämma för Djurmo Turism AB söndag den 3 juli 2022 kl. 15.00 i vandrarhemmet i Jurmo by.

 

Kungörelse om MKB-program samt framläggande av handlingarna till påseende för allmänheten
NTM-centralen ber Brandö kommun att på deras hemsidor lägga fram bifogad kungörelse gällande MKB-programmet till påseende för allmänheten under tiden 19.5. – 20.6.2022 på det sätt som noggrannare framkommer i kungörelsen. MKB-programmet och därtillhörande övriga dokument har publicerats i sin helhet på hemsidan www.ymparisto.fi/kalankasvatuslaitosKustaviYVA.

 

Sammanställd information om integration, från kommunernas socialtjänst KST

 

 Skärmbild 2022 02 21 094200

Skärmbild 2022 02 21 094227

 

Information angående coronavirus, covid - 19

 

Vi ber alla kommuninvånare följer de anvisningar som ges från hälsomyndigheterna.

Aktuell information från ÅHS

 

Kontaktuppgifter till Brändös hälsovårdsmottagning

 

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET/COVID-19 PÅ OLIKA SPRÅK, in other languages:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges 

 

 

 

Aktuell information från socialkansliet

om du vill göra ett besök på socialkansliet så ta kontakt per telefon 56503 eller per mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på förhand.

Information från folkhälsans familjerådgivning 19.3

 

 

  

 

          18.1.2022 Utvidgning av verksamheten för odling av fisk i havet söder om Loukeenkari samt tillstånd till inledande av verksamhet och förberedelser, Gustavs

 

 

Protokoll och kallelser m.m

 

Kungörelser