Kommunernas socialtjänst

Socialvården på Åland samordnades 1.1.2021

Kommunernas sociala service, med undantag för barn- och äldreomsorgen, har först över till Kommunernas socialtjänst.

Besöksadress: Skarpansvägen 30, Mariehamn

Växel: 018 532 800

E-post:

Hemsida: www.kst.ax 

Lokal handläggare

Text.

English
Suomi