Nyhet

Info från Korsö Depå

Öppet 8.6 kl 14-18.00.

Vi kan inte ta emot metall och trä avfall.

Följande öppning 22.6 då tar vi emot allt som vanligt.

English
Suomi