Ta Kontakt

Kontaktuppgifter

Kommunens telefonnummer: 01856500

Kommunens e-postadress:

Kommunens postadress: Nottholmsvägen 71A, 22940 Åva

Telefonummer till taxi: 040 75 40 655

Resor bokas senast dagen före.

Egil Mattsson

Kommundirektör

+358505467431

På plats i regel från kl.9.00 - 17.00 Om brådskande kan kst.ordf. Tommy Öström kontaktas, tel. 045 7529 5077

Susanne Öström

Ekonomichef

+358406771140

I regel på plats måndag - torsdag kl. 8 -16.

Sonja Bäcksbacka

Bokförare

+358406770947

I regel på plats måndag-torsdag kl. 8 - 16.

Niklas Feiring

Äldreomsorgschef

+358 (0)18 56503

Telefontiderna är enligt följande: Tisdag: kl. 9:30-11:00 Torsdag: kl. 9:30-11:00

Julia Grünewald

Utbildningschef

+358405208737

Utbildningschefen arbetar 55% och är nåbar på kansliet måndag, onsdag och torsdag på förmiddagen. Skolan, eftis och barnomsorgen.

Hans-Olof Gustavsson

Kommuntekniker

+358 (0) 400 590501

Jonas Garpenmalm

Kommunassistent

0401448897

Vanligtvis på plats 9-17

Åsa Lundberg

Bibliotekarie

+358 (0) 18 56216

+358 (0) 400 526777

Anders Klint

Kökschef

+358 (0) 405 585314

Malena Strandvall

Föreståndare Brändö grundskola

+358 (0) 18 56109

Malin Sandberg

Föreståndare Solkulla servicehus

+358 (0) 400 459664

Katarina Juthman

Föreståndare Milan daghem

+358 (0) 56165

Bo Qvarnström

Byggnadsinspektör

+358 (0) 40 849 0829

För frågor gällande byggnadslov, byggnadsinspektion

För kontaktuppgifter till förtroendevalda, styrelsen och nämnder se kommunen.

Lämna synpunkter, tips eller förslag

Undvik att sända känsliga uppgifter via formuläret eller e-post. Formuläret sänder ditt meddelande via e-post till växeln som sedan vidarebefordrar ärendet till en av kommunens avdelningar eller tjänstemän.

English
Suomi