Ta Kontakt

Kontaktuppgifter

Kommunens telefonnummer: 01856500

Kommunens e-postadress:

Kommunens postadress: Nottholmsvägen 71A, 22940 Åva

Telefonummer till taxi: 040 75 40 655

Resor bokas senast dagen före.

Egil Mattsson

Kommundirektör

+358505467431

På plats i regel från kl.9.00 - 17.00 Om brådskande kan kst.ordf. Tommy Öström kontaktas, tel. 045 7529 5077

Susanne Öström

Ekonomichef

+358406771140

I regel på plats måndag - torsdag kl. 8 -16.

Sonja Bäcksbacka

Bokförare

+358406770947

I regel på plats måndag-torsdag kl. 8 - 16.

Niklas Feiring

Äldreomsorgschef

+358 (0)18 56503

Telefontiderna är enligt följande: Tisdag: kl. 9:30-11:00 Torsdag: kl. 9:30-11:00

Julia Grünewald

Utbildningschef

+358405208737

Utbildningschefen arbetar 55% och är nåbar på kansliet måndag, onsdag och torsdag på förmiddagen. Skolan, eftis och barnomsorgen.

Hans-Olof Gustavsson

Kommuntekniker

+358 (0) 400 590501

Jonas Garpenmalm

Kommunassistent

0401448897

Vanligtvis på plats 9-17 med undantag för onsdagar 7-15

Åsa Lundberg

Bibliotekarie

+358 (0) 18 56216

+358 (0) 400 526777

Anders Klint

Kökschef

+358 (0) 405 585314

Malena Strandvall

Föreståndare Brändö grundskola

+358 (0) 18 56109

Malin Sandberg

Föreståndare Solkulla servicehus

+358 (0) 400 459664

Katarina Juthman

Föreståndare Milan daghem

+358 (0) 56165

Bo Qvarnström

Byggnadsinspektör

För frågor gällande byggnadslov, byggnadsinspektion

Daniel Lindström

Fastighetsskötare

+358400799501

Lämna synpunkter, tips eller förslag

Undvik att sända känsliga uppgifter via formuläret eller e-post. Formuläret sänder ditt meddelande via e-post till växeln som sedan vidarebefordrar ärendet till en av kommunens avdelningar eller tjänstemän.